Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Rozliczenie podatku oraz prowadzenie ewidencji przychodów w okresie zawieszenia działalnosci gospodarczej

Podatnicy nie mają obowiązku obliczania oraz odprowadzania zryczałtowanego podatku dochodowego (ryczałtu) od przychodów zewidencjonowanych za miesiące, na które przypada zawieszenie działalności. Pamiętaj, iż podatnik płacący ryczałt ewidencjonowany co miesiąc, zawieszając prowadzenie działalności gospodarczej np. 10 września, zobowiązany będzie do opłacenia podatku za miesiąc wrzesień. Zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalnia z obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów. W okresie zawieszenia działalności podatnik opodatkowany ryczałtem może uzyskiwać przychody podlegające opodatkowaniu. Przychody te nie są opodatkowane na bieżąco, bowiem podatnik, który zawiesił działalność, jest zwolniony od obowiązku płacenia ryczałtu miesięcznego (kwartalnego), jednakże powinny zostać rozliczone po zakończeniu danego roku (łącznie ze złożeniem zeznania rocznego dla ryczałtowców).


KIEDY ZAPŁACIĆ PODATEK ZA PRZYCHODY W OKRESIE ZAWIESZENIA

1. Jeżeli wznowienie  wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje w roku następującym po roku podatkowym, w którym rozpoczęto zawieszenie, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

  • przypadający za okres zawieszenia w roku podatkowym, w którym zawieszenie rozpoczęto, podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić w terminie do dnia 31 stycznia,
  • przypadający za okres zawieszenia w roku podatkowym, w którym wznowiono wykonywanie działalności gospodarczej, podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu/kwartale, w którym wznowiono wykonywanie działalności gospodarczej.

Przykład: podatnik opłacający podatek co miesiąc  zawiesił działalność gospodarczą od 1 kwietnia 2013 r., a wznowił ją w maju 2014 r. Ryczałt za okres od kwietnia 2013 r. do grudnia 2013 r. powinien być uiszczony do 31 stycznia 2014 r., natomiast za okres styczeń 2014 - maj 2014 r. do 20 czerwca 2014 roku.

 

2. W przypadku gdy wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje w roku następującym dwa lata po roku podatkowym, w którym rozpoczęto zawieszenie, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

  • przypadający za okres zawieszenia w roku podatkowym, w którym zawieszenie rozpoczęto, podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić do dnia 31 stycznia roku następnego (po roku zawieszenia);
  • przypadający za okres zawieszenia w roku podatkowym następującym po roku, w którym zawieszenie rozpoczęto, podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego;
  • przypadający za okres zawieszenia w roku podatkowym, w którym wznowiono wykonywanie działalności gospodarczej, podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić,  odpowiednio do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu (lub odpowiednio kwartale), w którym wznowiono wykonywanie działalności gospodarczej (ewentualnie do dnia 31 stycznia roku następnego, jeśli wznowienie nastąpiło w ostatnim miesiącu – bądź odpowiednio kwartale – roku podatkowego).

 

Czy ta strona była przydatna?