Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zawiadomienie wspólników o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu

Spółka zawiadamia wspólników o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu dwukrotnie, w odstępie nie krótszym niż 2 tygodnie i nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem podjęcia tej uchwały. Powiadomienie musi być zgodne ze sposobem przewidzianym dla zawiadamiania wspólników spółki przekształcanej.

Zawiadomienie powinno zawierać istotne elementy planu przekształcenia oraz opinii biegłego rewidenta, a także określać miejsce oraz termin, w którym wspólnicy spółki przekształcanej mogą zapoznać się z pełną treścią planu i załączników oraz opinią biegłego rewidenta. Termin ten nie może być krótszy niż 2 tygodnie przed planowanym dniem podjęcia uchwały o przekształceniu.
Do zawiadomienia dołącza się projekt uchwały o przekształceniu oraz projekt umowy spółki przekształconej. Nie dotyczy to przypadku, w którym zawiadomienie ogłasza się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?