Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiana wpisu lub wykreślenie z CEIDG

Wspólnik spółki cywilnej jest obowiązany złożyć wniosek o:

1. zmianę wpisu - w terminie 7 dni od dnia zmiany danych, powstałej po dniu dokonania wpisu do CEIDG

lub

2. wykreślenie wpisu - w przypadku zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej lub przekształcenia przedsiębiorcy.

Oznacza to, że wspólnik, który swoją działalność gospodarczą ograniczy tylko do funkcjonowania w ramach spółki przekształconej, powinien wnioskować o wykreślenie z CEIDG.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?