Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zawiadomienie przez wspólnika urzędu skarbowego o zawieszeniu działalności spółki macierzystej

Osoba będąca wspólnikiem spółki jawnej, partnerskiej i komandytowej która zawiesiła wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jest zwolniona, w zakresie tej działalności, z obowiązków odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy za okres objęty zawieszeniem.
Warunkiem jest jednak zawiadomienie, przez w/w wspólnika, w formie pisemnej właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego o okresie zawieszenia wykonywania tej działalności.