Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wyrejestrowanie spółek kapitałowych z ZUS

Spółki kapitałowe, a także oddziały przedsiębiorstw zagranicznych i spółki komandytowo akcyjne będące płatnikami składek za osoby ubezpieczone (np. pracowników, zleceniobiorców, członków rady nadzorczej) zawieszające działalność prowadzoną na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym zobowiązane są do złożenia formularza:

NIP-8 - zgłoszenie identyfikacyjne/ aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających

W/w formularz składa się do właściwego urzędu skarbowego.

Dopuszcza się też samodzielne informowanie terenowej jednostki ZUS o zawieszeniu działalności i wynikającego z tego faktu ustania obowiązku odprowadzania składek. W tym celu można posłużyć się  drukiem ZUS ZWPA - wyrejestrowanie spółki jako płatnika składek.