Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Odmowa wydania indywidualnej interpretacji podatkowej

Nie otrzymasz interpretacji podatkowej jeśli

  • dotyczyć to ma przepisów mówiących o właściwości, uprawnieniach i obowiązkach organów podatkowych (np. urzędy skarbowe, urzędy celno-skarbowe);
  • może służyć uchylaniu się lub  unikaniu opodatkowania, poprzez:
    • nadużycie przepisów prawa podatkowego,
    • podejmowanie działań w sposób sztuczny*
    • wykonywanie czynności bez  uzasadnienia ekonomicznego,
    • nabywanie umownych korzyści**

Nie dostaniesz interpretacji indywidualnej , jeśli w tej samej sprawie wydana została interpretacja ogólna.


* Sposób działania jest sztuczny, jeżeli można przyjąć, że podmiot działający rozsądnie i kierujący się prawem i celami nie podjąłby tych działań z przyczyn ekonomicznych ( np. nieuzasadnione dzielenie operacji, angażowanie podmiotów pośredniczących, ograniczenie zysku)

**Nabywanie umownych korzyści to "wejście” w korzystne podatkowo prawa podmiotów zagranicznych poprzez utworzenie spółek-matek lub spółek-córek i wykorzystanie dla jednej z nich ulg lub niższych stawek podatkowych wynikających z postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?