Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Towary całkowicie i częściowo zwolnione z należności celnych przywozowych

Towary, które mogą być czasowo przywiezione z całkowitym zwolnieniem z należności celnych to:

 • środki transportu, palety i kontenery, w tym akcesoria i wyposażenie, (ruch wewnętrzny przestał być ograniczeniem do stosowania procedury, muszą być przestrzegane przepisy transportowe),
 • rzeczy osobistego użytku oraz sprzęt sportowy przywożone przez podróżnych,
 • materiały o charakterze socjalnym dla marynarzy,
 • materiały do pomocy w przypadku katastrof,
 • sprzęt medyczny, chirurgiczny i laboratoryjny,
 • zwierzęta,
 • towary do użytku w strefach przygranicznych,
 • nośniki dźwięku, obrazu lub danych,
 • wyposażenie zawodowe (w tym instrumenty muzyczne),
 • materiały pedagogiczne i wyposażenie naukowe,
 • opakowania,
 • formy, matryce, klisze drukarskie, rysunki, szkice, przyrządy do pomiarów, kontroli i testowania i inne podobne artykuły,
 • specjalne narzędzia i przyrządy,
 • towary używane do przeprowadzania testów lub poddawane testom,
 • próbki,
 • zastępcze środki produkcji,
 • towary przeznaczone na imprezy lub sprzedaży w określonych sytuacjach,
 • części zamienne, akcesoria i wyposażenie,
 • inne towary, które przywożone są okazjonalnie i na okres nie przekraczający 3 miesięcy lub w szczególnych sytuacjach niewywierających skutku gospodarczego w Unii Europejskiej.

Częściowe zwolnienie z należności celnych przywozowych udzielane jest towarom przywożonym na czas określony, które:

 • nie są wymienione w katalogu towarów, które mogą być objęte całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych albo
 • są wymienione w tym katalogu, ale nie spełniają wszystkich określonych dla nich przepisami prawa warunków albo
 • są przywożone do celów konsumpcyjnych.

Czy ta strona była przydatna?