Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Stawka minimalna przy umowach zlecenia i umowach o dzieło

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie lub umowę o dzieło muszą mieć gwarantowaną minimalną stawkę godzinową. Wysokość tej stawki jest uzależniona od ustalanego corocznie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 stycznia 2019 r. minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych wynosi 14,70 zł za godzinę.

Kontrolę stosowania minimalnej stawki godzinowej prowadzi PIP.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?