Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Stawka minimalna przy umowach zlecenia i umowach o świadczenie usług

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług muszą mieć gwarantowaną minimalną stawkę godzinową.

Wysokość tej stawki jest uzależniona od ustalanego corocznie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 stycznia 2020 r. minimalna stawka godzinowa dla tych umów wynosi 17 zł za godzinę.

Kontrolę stosowania minimalnej stawki godzinowej prowadzi PIP.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?