Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Podmioty znajdujące się w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych

Podmioty znajdujące się w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych to:

  • właściciel nieruchomości bądź urządzeń wodnych znajdujących się w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub zamierzonego korzystania z wód
  • uprawniony do korzystania z wód w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych
  • uprawniony do rybactwa w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych
  • właściciel urządzeń kanalizacyjnych do których chcesz wprowadzać ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. Określone są one w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1 ustawy Prawo wodne

Obecnie nadal obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzenie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?