Załatwiam sprawę w urzędzie (zgodnie z Ordynacją podatkową)

Zanim rozpoczniesz

W tym poradniku dowiesz się, jak urzędy podatkowe prowadzą:

· postępowania podatkowe,
· korekty zeznań i deklaracji,
· sprawy zaświadczeń.

Poradnik nie omawia kontroli skarbowych.

Czego dotyczą postępowania podatkowe

Postępowania podatkowe to osobna kategoria spraw, które prowadzą urzędy podatkowe, np.:

· izba skarbowa,
· urząd skarbowy,
· urząd celny,
· urząd miasta,
· urząd gminy,
· starostwo powiatowe.

Sprawę kończy zazwyczaj decyzja podatkowa.

Postępowanie podatkowe nie dotyczy składania zeznań i deklaracji oraz ich korekt - z wyjątkiem podatków :

· od nieruchomości,
· od spadków i darowizn,
· leśnego,
· rolnego.

W ich przypadku składasz deklarację lub informację, a urząd wydaje decyzję, która ustala podatek.

Postępowania podatkowe nie dotyczą też spraw zaświadczeń.

Niemniej wszystkie te sprawy reguluje Ordynacja podatkowa.

Zasady ogólne

Urzędy powinny działać zgodnie z ogólnymi zasadami postępowania podatkowego.

Kto uczestniczy w postępowaniu

1. ty jako strona - podatnik (osobiście lub przez pełnonomocnika),

2. urząd (właściwy dla rodzaju i miejsca sprawy, np. położenia nieruchomości).

Ile trwa załatwienie sprawy

Zaświadczenia - do 7 dni.

Sprawy w postępowaniu podatkowym urzędy powinny załatwiać niezwłocznie.

Wyjątkiem są sprawy:

· które wymagają wyjaśnień (urząd ma miesiąc od rozpoczęcia postępowania, np. złożenia wniosku),
· szczególnie trudne (dwa miesiące),
· odwołania (dwa miesiące).

Do tych terminów nie wlicza się czasu na dokonanie przez stronę lub inny urząd wymaganych czynności, a także okresów zawieszenia oraz opóźnień wynikających z twojej winy.

W przypadku naruszenia wspomnianych terminów lub przewlekłego działania możesz złożyć ponaglenie do organu wyższego stopnia (np. dyrektora izby skarbowej).

Anuluj

Kroki poradnika

 • label_outline Zasady ogólne
 • label_outline Wszczęcie postępowania
 • label_outline Zasady postępowania wyjaśniającego
 • label_outline Zasady prowadzenia postępowania dowodowego
 • label_outline Rozprawa w postępowaniu podatkowym
 • label_outline Zawieszenie postępowania
 • label_outline Sposoby zakończenia postępowania
 • label_outline Postępowanie odwoławcze
 • label_outline Wzruszenie decyzji ostatecznej decyzji adminitracyjnej
 • label_outline Koszty postępowania administracyjnego
 • label_outline Wydawanie zaświadczeń
 • label_outline Urzędowe sprawdzenie
 • label_outline Inne obowiązki