Chcę udzielać korepetycji

Zanim rozpoczniesz

Z tego poradnika dowiesz się:
- czy musisz zarejestrować działalność gospodarczą, a jeśli tak, to jak to zrobić,
- jak opodatkować dochody z korepetycji,
- czy musisz posiadać kasę fiskalną,
- jakie są zasady udzielania korepetycji.

Czym są korepetycje
Korepetycje to pozaszkolna forma edukacji, która wspiera proces nauczania, zmniejsza zaległości ucznia lub przygotowuje go do egzaminów.

Korepetycje mogą obejmować nauczanie:

 • przedmiotów ścisłych (matematyka, fizyka, chemia),
 • języków obcych,
 • w innych obszarach (np. przygotowanie do egzaminów zawodowych, korepetycje z tańca czy gry na instrumencie).

Możesz udzielać korepetycji okazjonalnie lub w sposób ciągły i zorganizowany. Możesz je prowadzić u siebie (w biurze, mieszkaniu czy domu) albo w miejscu wskazanym przez klienta (ucznia).
Taka forma działalności jest zazwyczaj dodatkowym źródłem dochodów. Jeśli jednak będziesz ją prowadzić stale, to może być pomysłem na życie i umożliwiać osiąganie dobrych zarobków.

Wymagania wstępne
Aby udzielać korepetycji, nie musisz mieć szczególnego przygotowania ani wykształcenia. Liczą się twoje umiejętności, wiedza i doświadczenie. W tym przypadku mile widziane jest jedynie przygotowanie pedagogiczne.

Musisz jednak być nauczycielem, jeśli chcesz wybrać formę ryczałtowego opodatkowania dochodów. Pamiętaj, że tę formę opodatkowania - oprócz karty podatkowej i tzw. podatku liniowego - możesz wybrać tylko wtedy, gdy prowadzisz działalność gospodarczą lub ją zarejestrujesz. Forma zryczałtowanego opodatkowania dotyczy więc tylko korepetycji, których udzielasz w sposób ciągły i zorganizowany.
Jeśli udzielasz korepetycji okazjonalnie, to jest to traktowane jako dodatkowe źródło dochodu. Nie musisz więc zakładać działalności gospodarczej. Więcej na ten temat przeczytasz w dalszej części poradnika.

Ważne jest, aby przy udzielaniu korepetycji zapewnić odpowiednie warunki lokalowe. Korepetycje powinno się prowadzić w pomieszczeniach odpowiednio wyposażonych, zawierających pomoce naukowe, wyciszonych i pozwalających na skupienie się.

Podstawowy numer PKD
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
Podklasa ta obejmuje m.in.:
 • kursy przygotowujące do egzaminu z wiedzy zawodowej,
 • korepetycje, włączając korepetycje z języków obcych,
 • działalność ośrodków prowadzących kursy wyrównawcze,
 • pozostałe pozaszkolne formy edukacji związane głównie z doskonaleniem zawodowym.

Dopuszczalne formy prowadzenia działalności gospodarczej
Działalność w zakresie udzielania korepetycji możesz prowadzić w dowolnej formie, poza spółką partnerską.
Taka działalność może być zarejestrowana jako:
albo

Anuluj

Kroki poradnika

 • label_outline Warunki wstępne
 • label_outline Rejestracja działalności
  • label_outline Założenie działalności gospodarczej
  • label_outline Opodatkowanie w zakresie VAT
  • label_outline Ubezpieczenia społeczne – zatrudnianie pracowników
  • label_outline Konto firmowe
   • label_outline Założenie konta firmowego
 • label_outline Świadczenie usług
 • label_outline Inne obowiązki