Zmiana numeru PKD – zmiana wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

W przypadku, gdy prowadzisz już działalność gospodarczą, lecz nie obejmuje ona swoim zakresem planowanej przez Ciebie działalności, to powinieneś dokonać zmiany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej (klasyfikacja PKD 2007). Pamiętaj, iż:

  • przeważający rodzaj działalności gospodarczej nie może być wykreślony – może być tylko zastąpiony innym (kwadrat zmiany przy nazwie pola);
  • pozostałe kody można zmieniać poprzez dopisywanie nowych albo wykreślanie już zbędnych. Podanie, jako zmianę, kodu nie wpisanego dotychczas w CEIDG, oznacza zmianę polegającą na dopisaniu nowego kodu. W przypadku zamiaru wykreślenia kodu już wpisanego do CEIDG, należy zaznaczyć zmianę, podać wykreślany kod i zaznaczyć kwadrat „Wykreślenie”. Kolejność podawania nowych/wykreślanych/zmienianych kodów PKD nie ma znaczenia.

Jednocześnie możesz dokonać korekty innych danych, które uległy zmianie.

 

Informacje na temat przebiegu procedury Zmiana wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zawarte są na stronach internetowych Pojedynczego Punktu Kotaktowego.

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.