print

Jak uzyskać zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką?

W przypadku, gdy rada gminy liczącej ponad 100000 mieszkańców wprowadziła uchwałę, która nakłada na przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy taksówką, a także zatrudnionych przez niego pracowników obowiązek posiadania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzonego zdanym egzaminem, to koniecznym będzie ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu. Aby dowiedzieć się więcej na temat zasad szkolenia, egzaminu skontaktuj się z właściwym urzędem, gdzie uzyskasz szczegółowe informacje, ewentualnie zapoznaj się z treścią odpowiedniej uchwały. Uchwała ta powinna określać:

  • częstotliwość egzaminów (nie rzadziej niż raz do roku);
  • program szkolenia w wymiarze nieprzekraczającym 20 godzin;
  • sposób powoływania komisji egzaminacyjnej (jej skład, tryb pracy, itp.);
  • sposób egzaminowania oraz zakres wiedzy wymagany na egzaminie, na podstawie którego komisja egzaminacyjna przygotowuje pytania egzaminacyjne;
  • wzór zaświadczenia o ukończenia szkolenia;
  • wysokość opłat za szkolenie i egzamin (łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć 20 % kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym przeprowadzenie szkolenia i egzaminu.

Zaświadczenie o ukończeniu tego kursu i zdaniu egzaminu należy dołączyć do pozostałych dokumentów niezbędnych przy składaniu wniosku o licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.