Zgłoszenie na egzamin dla multiagentów

W celu uzyskania kolejnych wpisów na listę agentów, należy zdać odpowiednie egzaminy uzupełniające, organizowane w kolejnych wybranych przez Ciebie Zakładach Ubezpieczeń.

 

Uwaga:
Jeśli wnioskodawcą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna (spółki kapitałowe), to co najmniej połowa członków zarządu tych spółek musi zdawać egzaminy. W przypadku spółek osobowych (spółki jawnej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej) egzaminy muszą zdać:

a) wspólnicy tych spółek, o ile są osobami fizycznymi,

b) w przypadku gdy wspólnikami tych spółek są osoby prawne - co najmniej połowa ich członków zarządu.

 

Zobacz więcej:

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.