Szczegółowe warunki techniczne, jakie powinien spełniać lokal gastronomiczny

Wymagania dotyczące pomieszczeń

Ściany i sufity:

 • ściany i sufity wszystkich pomieszczeń powinny być w jasnych kolorach, nienasiąkliwe, niepylące, z gładką powierzchnią, łatwo zmywalne, bez uszkodzeń i szczelin,
 • dolna część ścian korytarza do wysokości 1,5 m od podłogi powinna być zmywalna,
 • narożniki ścian w ciągu komunikacyjnym trzeba zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi,
 • ściany w kuchni, obieralni warzyw wyłożone powinny być glazurą do wysokości 2 m, w zmywalniach naczyń glazura powinna sięgać do sufitu,
 • wskazane jest wykonanie zaokrąglonych połączeń ścian i ścian z podłogą.

Podłogi, drzwi i okna:

 • podłogi powinny być wykonane z materiałów trwałych, gładkich, zmywalnych nienasiąkliwych, nieśliskich, odpornych na ścieranie, uderzenia mechaniczne, bez uszkodzeń powierzchniowych,
 • drzwi i futryny zewnętrzne od zaplecza powinny być metalowe, szczelne, a drzwi wewnętrzne o powierzchni gładkiej, dostosowane do mycia wodą,
 • okna powinny mieć konstrukcję umożliwiającą łatwe mycie, montaż siatek ochronnych przed owadami, wietrzenie przez uchylenie skrzydła, łatwe do otwierania z poziomu podłogi.

Oświetlenie:

 • w pomieszczeniach pracy stałej, czyli przeznaczonych do stałego pobytu ludzi, którzy przebywają nieprzerwanie w danym pomieszczeniu dłużej niż 4 godziny w ciągu doby (np. w kuchni głównej) musi być zapewnione oświetlenie naturalnym światłem,
 • stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnicy, do powierzchni podłogi pomieszczenia powinien wynosić co najmniej 1:8,
 • zastosowanie wyłącznie oświetlenia sztucznym światłem elektrycznym wymaga uzyskania zgody właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, wydanej w porozumieniu z odpowiednim okręgowym inspektorem pracy.

Wysokość pomieszczeń:

 • wysokość pomieszczeń pracy stałej, w których występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, powinna wynosić minimum 3,3 m,
 • przepisy dopuszczają możliwość obniżenia pomieszczeń do wysokości nie mniejszej niż 2,5 m w przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji (pod warunkiem uzyskania zgody wojewódzkiego inspektora sanitarnego).

Więcej informacji znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Wymagania dotyczące narzędzi i sprzętu:

 • maszyny, urządzenia technologiczne, meble kuchenne stykające się ze środkami spożywczymi powinny mieć atest Państwowego Zakładu Higieny,
 • elementy robocze urządzeń (blaty stołów, lady) powinny być w dobrym stanie technicznym, bez uszkodzeń, pęknięć, zarysowań,
 • sprzęt pomocniczy i naczynia kuchenne (deski, widelce, szczypce itp.) powinny być wydzielone dla poszczególnych asortymentów artykułów spożywczych i nieuszkodzone.

Mała gastronomia

W punktach małej gastronomii powinny się znajdować:

 • umywalka do mycia rąk z doprowadzoną zimną i ciepłą wodą, mydło, ręczniki jednorazowego użytku/suszarka do rąk,
 • zapas odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, przechowywany w oddzielnych miejscach,
 • sprzęt do utrzymania czystości pomieszczenia i wyposażenia,
 • zapas środków do mycia i dezynsekcji w oznakowanych opakowaniach, przechowywany w wydzielonej szafie,
 • oddzielne miejsca na odzież, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie osobiste pracowników,
 • zlewozmywak dwukomorowy z doprowadzoną zimną i ciepłą wodą.

Podstawa prawna:

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.