Szczegółowe warunki techniczne, jakie powinien spełniać lokal gastronomiczny

Wymagania dotyczące pomieszczeń

 • Ściany i sufity wszystkich pomieszczeń powinny być w jasnych kolorach, nienasiąkliwe, niepylące, z gładką powierzchnią, łatwo zmywalne, bez uszkodzeń i szczelin. Dolna część ścian korytarza do wysokości 1,5 m od podłogi powinna być zmywalna. Narożniki ścian w ciągu komunikacyjnym należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi;
 • Ściany w kuchni, obieralni warzyw wyłożone powinny być glazurą do wysokości 2 m, w zmywalniach naczyń glazura powinna sięgać do sufitu. Wskazane jest wykonanie zaokrąglonych połączeń ścian i ścian z podłogą.
 • Podłogi powinny być wykonane z materiałów trwałych, gładkich, zmywalnych nienasiąkliwych, nieśliskich, odpornych na ścieranie, uderzenia mechaniczne, bez uszkodzeń powierzchniowych. Drzwi i futryny zewnętrzne od zaplecza powinny być metalowe, szczelne, a drzwi wewnętrzne o powierzchni gładkiej, dostosowane do mycia wodą.
 • Okna powinny mieć konstrukcję umożliwiającą łatwe ich mycie, montaż siatek ochronnych przed owadami, wietrzenie przez uchylenie skrzydła, łatwe do otwierania z poziomu podłogi.
 • W pomieszczeniach pracy stałej, czyli przeznaczonych do stałego pobytu ludzi, którzy przebywają nieprzerwanie w danym pomieszczeniu dłużej niż 4 godziny w ciągu doby (np. w kuchni głównej) musi być zapewnione oświetlenie naturalnym światłem. Oznacza to, że stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnicy, do powierzchni podłogi pomieszczenia powinien wynosić co najmniej 1:8. Zastosowanie wyłącznie oświetlenia sztucznym światłem elektrycznym wymaga uzyskania zgody właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, wydanej w porozumieniu z odpowiednim okręgowym inspektorem pracy.
 • Wysokość pomieszczeń pracy stałej, w których występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, powinna wynosić minimum 3,3 m. Przepisy dopuszczają możliwość obniżenia tych pomieszczeń do wysokości nie mniejszej niż 2,5 m w przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji pod warunkiem uzyskania zgody wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Więcej informacji znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.

 

Wymagania dotyczące narzędzi i sprzętu

 • Maszyny, urządzenia technologiczne, meble kuchenne stykające się ze środkami spożywczymi powinny mieć atest Państwowego Zakładu Higieny.
 • Elementy robocze urządzeń, blaty stołów, lady powinny być w dobrym stanie technicznym, bez uszkodzeń, pęknięć, zarysowań. Sprzęt pomocniczy i naczynia kuchenne, deski, widelce, szczypce itp. powinny być wydzielone dla poszczególnych asortymentów artykułów spożywczych i nieuszkodzone.


Mała gastronomia
W zakładach takich, jak punkty małej gastronomii, kioski lub przyczepy kempingowe, powinny się znajdować:

 • umywalka do mycia rąk z doprowadzoną zimną i ciepłą wodą, mydło, ręczniki jednorazowego użytku lub suszarka do rąk;
 • zapas odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, przechowywany w oddzielnych miejscach;
 • sprzęt do utrzymania w czystości pomieszczenia i wyposażenia;
 • zapas środków do mycia i dezynsekcji w oznakowanych opakowaniach, przechowywany w wydzielonej szafie;
 • oddzielne miejsca na odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie osobiste pracowników;
 • zlewozmywak dwukomorowy z doprowadzoną zimną i ciepłą wodą.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.