print

Informacje podsumowujące kwartalne

Informacje podsumowujące mogą być składane za okresy kwartalne w terminie:

- do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji jeżeli są sporządzane w formie papierowej,

- do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym zaistniała transakcja wewnątrzwspólnotowa jeżeli są składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dla wykonania powyższego obowiązku należy posłużyć się drukami VAT-UE, VAT-UE/A, VAT-UE/B, VAT-UE/C.

Druki do pobrania z zasobów Ministerstwa Finansów lub za pośrednictwem strony e-deklaracje (forma interaktywna).

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.