Odprawa celna bez przywilejów

Dostosowanie się do godzin pracy urzędu

Dokonywanie odpraw celnych powinno być dostosowane do godzin pracy urzędu celnego. Urzędy celne wewnętrzne w Polsce pracują w systemie jednozmianowym, 5 dni w tygodniu. Dokonanie odprawy w innych terminach nie jest więc możliwe.

Przepisy procedur uproszczonych dopuszczają co prawda możliwość dokonywania czynności poza godzinami pracy urzędu, jednak w pierwszej kolejności jest to zarezerwowane dla przedsiębiorców posiadających status AEO.

Ponadto w przypadku towarów wrażliwych (wyroby akcyzowe, artykuły spożywcze oraz tekstylia) uzyskanie takiego przywileju (odprawy poza godzinami pracy urzędu) z reguły jest wykluczone.

Konieczność przedstawienia towaru

Towar zgłaszany do odprawy powinien być przedstawiony organom celnym. Może to odbyć się w oddziale celnym lub w miejscu uznanym. Nie ma możliwości zwolnienia się z tego obowiązku. Takie uprawnienia może otrzymać tylko podmiot, który ma status AEO. 

Odprawa scentralizowana

Przepisy prawa celnego dopuszczają dokonywanie odpraw scentralizowanych, czyli odpraw dokonywanych w jednym urzędzie, podczas gdy towar jest przedstawiony w różnych miejscach na terenie kraju (odprawa scentralizowana krajowa) lub innych państw UE (odprawa scentralizowana europejska). Odprawa scentralizowana eliminuje przymus wykonywania tych samych czynności w każdym miejscu dostawy towaru. Aby jednak uzyskać ten przywilej, musisz mieć status AEO. Bez niego zgłoszenie do odprawy musi mieć miejsce w każdej lokalizacji towaru i musi być kierowane do różnych urzędów właściwych dla tych lokalizacji. 


Podstawa prawna:

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.