Sprawozdanie podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego

Obszar: Podmioty z udziałem  kapitału zagranicznego.

· sprawozdanie podmiotów z kapitałem  zagranicznym - KZ

Obejmuje podmioty z udziałem kapitału zagranicznego zobowiązane jednocześnie do sporządzania sprawozdania  SP lub F-02.

Badanie pełne zachodzące raz w roku i składane w terminie do 30 kwietnia 2015r, za rok 2014 i 2 maja 2016r. za rok 2015.

Sprawozdanie składane jest w formie elektronicznej poprzez portal sprawozdawczy GUS lub papierowo (podmioty zatrudniające do 5 osób) wysyłane do Urzędu Statystycznego w Warszawie z wykorzystaniem formularzy zamieszczonych na stronie GUS.
 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.