Sprawozdania o odpadach

Obszar: Odpady

Sprawozdanie o odpadach (z wyłączeniem odpadów komunalnych) OS-6

Obejmuje jednostki (zakłady - wytwórcy) wytwarzające w ciągu roku powyżej 1 tys. ton odpadów przemysłowych i innych, w tym niebezpiecznych, lub posiadające 1 mln ton i więcej odpadów nagromadzonych. Wybrane jednostki wytwarzające w ciągu roku ponad 30 ton odpadów niebezpiecznych oraz 10% pozostałych wytwórców odpadów niebezpiecznych w ramach cykli kontrolnych w sprawie oceny postępowania z odpadami niebezpiecznymi. Powyższym wymóg dotyczy też jednostek specjalistycznych świadczących usługi z zakresu wywozu odpadów komunalnych, a także jednostek posiadających składowiska zorganizowane (czynne i zamknięte), spalarnie lub kompostownie.

Badanie jest pełne prowadzone raz w roku do 30 stycznia kolejnego roku.

Sprawozdania składane są w formie elektronicznej poprzez portal sprawozdawczy GUS lub papierowo (podmioty zatrudniające do 5 osób) wysyłane do Urzędu Statystycznego w Katowicach z wykorzystaniem formularzy zamieszczonych na stronie GUS.

Sprawozdanie o odpadach nadających się do recyklingu G-06

Obejmuje osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania odpadów, w których liczba osób pracujących wynosi:
- 10 i więcej  dla działalności  wg. PKD 13, 17, 18, 22-25, 32, 33,36-39,49-51, 58
- 50 i więcej dla działalności wg. PKD  5-12, 14, 15, 19-21, 26-30, 35.

Badanie pełne dokonywane raz w roku do 26 lutego roku kolejnego.

Sprawozdanie sporządzane w formie elektronicznej poprzez portal GUS lub w formie papierowej dla podmiotów zatrudniających do 5 osób kierowane do Urzędu Statystycznego w Rzeszowie.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.