Ceny w przemyśle

Obszar: Badanie cen producentów wyrobów i usług w przemyśle, transporcie i gospodarce magazynowej, telekomunikacji, leśnictwie oraz rybactwie

Zakres obowiązków:

· sprawozdanie o cenach producentów wyrobów i usług C-01

Badanie prowadzone metodą doboru celowego wśród podmiotów zatrudniających powyżej 10 osób, które zostaną powiadomione przez służby statystyczne. Sprawozdanie  jest miesięczne, składane do 14 dnia kolejnego miesiąca w formie elektronicznej poprzez portal GUS.


Obszar: Krajowe  średnie ceny producentów wyrobów spożywczych

Zakres obowiązków:

· sprawozdanie o cenach producentów wyrobów spożywczych C-03

Badanie prowadzone są metodą doboru celowego wśród podmiotów zatrudniających powyżej 10 osób, które zostaną powiadomione przez służby statystyczne. Sprawozdanie jest miesięczne, składane do 12 dnia kolejnego miesiąca w formie elektronicznej poprzez portal GUS.

Obszar: Badanie indeksów cen eksportu i importu


Zakres obowiązków:

· sprawozdanie o cenach towarów w handlu zagranicznym C-05

Obejmuje podmioty prowadzące działalność gospodarczą o liczbie pracujących 10 osób i więcej, prowadzące wymian  towarów  w handlu zagranicznym, do których zostanie wysłane powiadomienie o obowiązku sprawozdawczym.

Badanie prowadzone są metodą doboru celowego  raz w miesiącu. Sprawozdanie sporządzane jest raz w  miesiącu do 16 dnia  w formie elektronicznej i przekazywane jest za pomocą  portalu GUS .
 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.