Ocena w zakresie usług dotyczących działalności gospodarczej

Obszar: Ocena przedsiębiorstw świadczących usługi związane z obsługą działalności gospodarczej.

Zakres obowiązków:

· sprawozdanie ze sprzedaży usług  związanych z obsługą  działalności  gospodarczej - BS

Powyższe obejmuje podmioty prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do: grupy 58.2 (wydawnictwo) , działu 62, grupy 63.1 (informatyka) , działu 69 (porady prawne), grupy 70.2, działów: 71 (architektura i inżynieria), 73  (reklama) i 78 (działalność związana z zatrudnieniem),  z liczbą  pracujących 10 osób i więcej.

Badanie jest pełne, dokonywane jest raz w roku do 31 maja roku  następnego. Sprawozdanie jest sporządzane w formie elektronicznej poprzez portal GUS.

Obszar: Badanie cen producentów usług

Zakres obowiązków:
· sprawozdanie o cenach producentów usług C -06; obejmuje podmioty prowadzące działalność gospodarczą  zaklasyfikowaną według PKD do działów: 62, 63, 69, 71, 73 i 80 oraz grup 70.2 i 81.2 - o liczbie pracujących 10 osób i więcej, które zostaną powiadomione o obowiązku sprawozdawczym poprzez portal sprawozdawczy,
· sprawozdanie o cenach producentów usług  związanych z zatrudnieniem C-06/RU: obejmuje podmioty prowadzące działalność gospodarczą  zaklasyfikowaną według PKD do działu 78 - o liczbie pracujących 10 osób i więcej, które zostaną powiadomione o obowiązku sprawozdawczym poprzez portal sprawozdawczy.

Badanie prowadzone metoda doboru celowego raz w kwartale. Sprawozdanie sporządzane raz w  kwartale do 25 dnia  po zakończeniu kwartału w formie elektronicznej przekazywane za pomocą  portalu GUS.
 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.