Statystyka dotycząca obrotu paliwami

Obszar: Bilanse paliw i energii

Zakres obowiązków:

· sprawozdanie bilansowe nośników energii G-02a; raz na kwartał do 15 dnia po kwartale,
· sprawozdanie o zużyciu paliw i energii G-03 : raz w roku  do 16 lutego kolejnego roku,
· sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej G-02b; raz w roku do 16 lutego kolejnego roku,
· sprawozdanie o cieple ze źródeł  odnawialnych  G-02o; raz w roku  do 16 lutego kolejnego roku.

Dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do sekcji: A -J, L -N, R i S.
Badanie jest prowadzone metodą doboru celowego.

Obszar: Paliwa ciekłe i gazowe

Zakres obowiązków:

· sprawozdanie z rozliczenia procesu przemiany w przedsiębiorstwach wytwarzających i przerabiających produkty rafinacji ropy naftowej RAF-1; dotyczy rafinerii; badania pełne prowadzone raz w miesiącu do 15 dnia miesiąca kolejnego

· sprawozdanie z rozliczenia procesu przemiany w przedsiębiorstwach wytwarzających i przerabiających produkty rafinacji ropy naftowej RAF-1; dotyczy pozostałych podmioty wytwarzających i przerabiających  produkty rafinacji ropy naftowej; badania pełne prowadzone raz w roku, sprawozdania składane do 5 lutego kolejnego roku,

· sprawozdanie o produkcji, obrocie, zapasach oraz o infrastrukturze magazynowej i przesyłowej ropy naftowej, produktów naftowych i biopaliw RAF-2; dotyczy koncesjonowanych  jednostek prowadzących  obrót produktami przerobu ropy naftowej; badania pełne prowadzone raz w miesiącu do 15 dnia miesiąca kolejnego,

· sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych GAZ-03; dotyczy podmiotów prowadzących  działalność w zakresie: wydobycia, przesyłu, dystrybucji, magazynowania paliw gazowych i obrotu paliwami gazowymi; badania pełne prowadzone raz w  miesiącu do 20 dnia kolejnego miesiąca.

Sprawozdania sporządzane są w formie elektronicznej i przesyłane do Agencji Rynku Energii S.A.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.