Wyrejestrowanie ubezpieczonego

Każda osoba, w stosunku do której wygasł tytuł do ubezpieczeń społecznych i/lub ubezpieczenia zdrowotnego, podlega wyrejestrowaniu z tych ubezpieczeń na formularzu ZUS ZWUA.

Zgłoszenie wyrejestrowania z ubezpieczeń  dokonuje płatnik składek, który w tym zakresie zobowiązany jest złożyć  wspomniany formularz w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia tytułu do ubezpieczeń. Ma to zazwyczaj miejsce w sytuacji redukcji zatrudnienia lub zmiany formy współpracy.

Uwaga ! Płatnik składek zobowiązany jest złożyć wyrejestrowanie z ubezpieczeń również w  przypadku konieczności zgłoszenia zmiany danych dotyczących tytułu ubezpieczenia oraz rodzajów ubezpieczeń i terminów ich powstania. Następnie składa nowe i prawidłowo wypełnione zgłoszenie do ubezpieczeń.

Na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych znajdziesz szczegółowy poradnik na temat wypełniania druku ZUS ZWUA.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.