Korekta deklaracji rozliczeniowej

Deklaracja rozliczeniowa korygująca to nowy dokument zawierający skorygowane dane.


Deklaracja rozliczeniowa korygująca powinna zawierać pełne, prawidłowe rozliczenie należnych składek i świadczeń. Składa się ją na druku ZUS – DRA dokonując ponowne jego sporządzenia z poprawnymi danymi i zaznaczając w polu identyfikator kolejną jego  wersję.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.