Zatrudnienie w Polsce pracowników, którzy są obywatelami Unii Europejskiej, Norwegii, Liechtensteinu, Islandii lub Szwajcarii

Na takich samych zasadach jak obywateli polskich możesz zatrudniać pracowników, którzy są obywatelami:

  • państw członkowskich Unii Europejskiej,
  • Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegii, Liechtensteinu lub Islandii),
  • Szwajcarii albo
  • państwa korzystającego ze swobody przepływu osób na podstawie umowy zawartej ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi.

Zasada ta dotyczy także:

  • członków ich rodzin (małżonka, dzieci) lub 
  • dzieci lub wnuków małżonka tego cudzoziemca w wieku do 21 lat lub pozostających na jego utrzymaniu lub
  • rodziców lub dziadków tego cudzoziemca lub jego małżonka, którzy są na utrzymaniu tego cudzoziemca lub jego małżonka.

Dla tych osób nie musisz więc uzyskiwać zezwolenia na pracę.

Pamiętaj! Jeżeli te osoby przebywają na terytorium Polski dłużej niż 3 miesiące, to muszą zarejestrować swój pobyt, a członkowie ich rodzin muszą uzyskać kartę pobytu członka rodziny obywatela UE.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.