print

Rozliczanie z kontrahentem za pomocą konta firmowego

W art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej  został ustanowiony nakaz korzystania z pośrednictwa banków przy transakcjach dokonywanych z udziałem podmiotów gospodarczych. Wynika z niego, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą powinno następować za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy spełnione są łącznie poniższe warunki:

  1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro.

Wykonywanie działalności gospodarczej z pominięciem w/w obowiązku stanowi naruszenie przepisów.  

Więcej na temat zakładania konta firmowego na stronie elektronicznego Punktu Kontaktowego.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.