Rozliczanie z kontrahentem za pomocą konta firmowego

W art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej  został ustanowiony nakaz korzystania z pośrednictwa banków lub kas oszczędniościowo-kredytowych przy transakcjach dokonywanych z udziałem podmiotów gospodarczych. Wynika z niego, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą powinno następować za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy spełnione są łącznie poniższe warunki:

  1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 zł.

Wykonywanie działalności gospodarczej z pominięciem ww. obowiązku stanowi naruszenie przepisów.  

Więcej na temat zakładania konta firmowego na stronie elektronicznego Punktu Kontaktowego.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.