Warunki lokalowe dla kantoru

  • Warunki techniczne

Lokal, w którym ma być prowadzona działalność kantorowa powinien spełniać warunki techniczne i organizacyjne niezbędne do bezpiecznego i prawidłowego wykonywania czynności kupna i sprzedaży wartości dewizowych. Prawodawca nie odsyła w tym względzie do przepisów odrębnych pozostawiając realizację w/w warunków do uznania przedsiębiorcy. Niemniej z uwagi na okoliczności i bezpieczeństwo obrotu lokal taki powinien posiadać kasę pancerną lub sejf służące do czasowego przechowywania walorów pieniężnych. Powinien też mieć system alarmowy oraz zabezpieczenie fizyczne uniemożliwiające bezpośredni dostęp osób trzecich do przechowywanych środków.

  • Obowiązkowe wyposażenie

Kantor należy wyposażyć w:

  1)  umieszczoną na zewnątrz, w widocznym miejscu, nazwę "kantor", ze wskazaniem adresu oraz dni i godzin prowadzenia działalności kantorowej;

  2)  tablicę informacyjną przedstawiającą:

a)  wykaz skupowanych i sprzedawanych wartości dewizowych oraz aktualne ceny (kursy) ich kupna i sprzedaży,

b)  informację o wydawaniu dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych, na okaziciela lub imiennych,

c)  informację, że wartość kupna lub sprzedaży zagranicznych środków płatniczych nie może przekroczyć w ramach jednej umowy równowartości 20.000 euro;

  3)  rejestry kupowanych i sprzedawanych wartości dewizowych;

  4)  formularze druków wystawianych na dowód kupna i sprzedaży wartości dewizowych, zawierające dane określone w § 4 ust. 1, lub odpowiedni program komputerowy umożliwiający ich wydruk;

  5)  pieczątkę z nazwą i adresem kantoru oraz pieczątki imienne kasjerów;

  6)  oryginalny, wydawany przez Narodowy Bank Polski, zaktualizowany album zagranicznych znaków pieniężnych, jeżeli przedmiotem działalności kantorowej jest kupno i sprzedaż walut obcych lub pośrednictwo w ich kupnie i sprzedaży.

 

W kantorze należy zapewnić ekspozycję bieżących komunikatów Narodowego Banku Polskiego zawierających informacje o walutach będących przedmiotem obrotu.

 

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.