Podjęcie uchwały o rozwiązaniu spółki bez przeprowadzania likwidacji

Rozwiązanie spółki, w inny sposób niż likwidacja, następuje na podstawie podjęcia przez wspólników jednomyślnej uchwały (w formie pisemnej). Jednakże ustalenie metody postępowania, co do podziału majątku pomiędzy wspólników, uzależnione może być także od zgody wierzyciela. Brak takiej zgody uniemożliwia rozdysponowanie majątku według reguł ustalonych przez wspólników. W konsekwencji będzie musiało być przeprowadzone postępowanie likwidacyjne.

Inny sposób zakończenia działalności spółki może polegać przykładowo na sprzedaży przedsiębiorstwa spółki, jako zorganizowanej całości, innemu podmiotowi, lub przekazaniu przedsiębiorstwa jednemu ze wspólników. Wspólnicy mogą także uzgodnić, że dzielą się określonymi składnikami majątku spółki, bez ich upłynniania. Istotne jest przy tym, że działania wspólników nie mogą mieć na celu, ani nie mogą prowadzić do pokrzywdzenia wierzycieli, albowiem takie działanie mogłoby wyczerpywać znamiona czynów zabronionych.

Nieprzeprowadzanie likwidacji spółki nie grozi wierzycielom tej spółki utratą szansy na zaspokojenie swoich wierzytelności, gdyż pomimo ustania bytu prawnego spółki, jej wspólnicy w dalszym ciągu ponoszą odpowiedzialność za jej długi.

Po podjęciu uchwały o rozwiązaniu spółki, nazwa spółki nie będzie musiała być uzupełniona o dodatek "w likwidacji", ponieważ rozwiązanie spółki nastąpiło bez przeprowadzenia likwidacji.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.