Podjęcie uchwały o likwidacji spółki akcyjnej

Na gruncie Kodeksu Spółek Handlowych postępowanie likwidacyjne należy rozumieć jako ciąg czynności, które następują pomiędzy zaistnieniem przyczyny rozwiązania spółki a wykreśleniem jej z rejestru przedsiębiorców. Głównym celem postępowania likwidacyjnego, które służy ochronie interesów wierzycieli spółki oraz wspólników, jest zakończenie bieżących interesów spółki, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz upłynnienie majątku spółki. Proces ten jest czasochłonny, gdyż zajmuje co najmniej 12 miesięcy i może trwać nawet kilka lat.

Uchwała o likwidacji spółki akcyjnej powinna zapaść większością 3/4 głosów (art. 415 § 1 KSH) i być zaprotokołowana przez notariusza.

Otwarcie likwidacji następuje z dniem powzięcia przez walne zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu spółki (art. 461 § 1 KSH).

 

Spółka w likwidacji zachowuje osobowość prawną. Proces likwidacji przebiega pod firmą spółki z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”.

 

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.