Sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji spółki partnerskiej

Z przepisów prawa handlowego wynika, że likwidatorzy sporządzają bilans otwarcia likwidacji spółki partnerskiej. Bilans sporządza się w ciągu 15 dni od otwarcia likwidacji, nie później jednak niż w ciągu trzech miesięcy od tej daty. Do bilansu likwidacyjnego należy przyjąć wszystkie składniki aktywów według ich wartości zbywczej.


W przypadku, gdy likwidacja trwa dłużej niż rok, sprawozdanie finansowe należy sporządzić na dzień kończący każdy rok obrotowy (art. 81 § 2 w związku z art. 89 KSH).


Podstawa prawna:

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.