Wykreślenie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego z KRS

Wniosek o wykreślenie oddziału z KRS należy złożyć na formularzu KRS-X2 w ciągu 7 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego przez uprawniony organ przedsiębiorcy zagranicznego oraz dołączyć:

  • sprawozdanie likwidacyjne,
  • sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji,
  • protokół potwierdzający zatwierdzenie obu sprawozdań przez uprawniony organ przedsiębiorcy zagranicznego,
  • oświadczenie likwidatorów o ogłoszeniu obu sprawozdań w siedzibie przedsiębiorcy zagranicznego,
  • uchwałę przedsiębiorcy zagranicznego o wyznaczeniu przechowawcy ksiąg i dokumentów rozwiązanego oddziału (o ile dokument taki nie został złożony podczas zgłaszania otwarcia likwidacji oddziału w KRS),
  • oświadczenie o braku toczących się postępowań sądowych, administracyjnych, komorniczych oraz o zaspokojeniu wszystkich wierzytelności.

Ponadto, jeśli oddział zatrudniał pracowników, to likwidatorzy muszą złożyć do urzędu skarbowego formularz NIP-8 w celu wyrejestrowania oddziału jako płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W formularzu NIP-8 należy podać datę wyrejestrowania ostatniego pracownika.

Więcej na ten temat dowiesz się w dalszej części kreatora.

Dokumenty te można złożyć po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli do zgłaszania roszczeń.

Koszt złożenia wniosku do KRS wynosi 300 zł oraz 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Sąd po stwierdzeniu, że proces likwidacji został przeprowadzony prawidłowo, wydaje postanowienie o wykreśleniu oddziału z rejestru.

Ustanie bytu prawnego oddziału następuje z chwilą wykreślenia oddziału z Krajowego Rejestru Sądowego.


Podstawa prawna:

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.