Wykreślenie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego z KRS na wniosek

Wniosek o wykreślenie oddziału z KRS należy złożyć na formularzu KRS-X2 . Powinno to nastąpić po podjęciu decyzji o likwidacji oddziału i:

  • zamknięciu ksiąg rachunkowych,
  • przeprowadzeniu inwentaryzacji i
  • wyznaczeniu osoby lub jednostki, gdzie będę przechowywane księgi.

Likwidacja odbywa się w trybie uproszczonym, co oznacza, że nie ma potrzeby przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i składania do sądu rejestrowego dokumentów pochodzących z takiego postępowania. Postępowanie likwidacyjne jest prowadzone tylko gdy przedsiębiorca zagraniczny spoza UE otrzymał decyzję o zakazie wykonywania działalności w ramach polskiego oddziału. Ma to miejsce m.in gdy utracił on prawo wykonywania zawodu lub podlega likwidacji w państwie, gdzie prowadzi działalność.

Koszt złożenia wniosku do KRS wynosi 300 zł oraz 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Sąd po rozpatrzeniu wniosku, wydaje postanowienie o wykreśleniu oddziału z rejestru.

Ustanie bytu prawnego oddziału następuje z chwilą wykreślenia oddziału z Krajowego Rejestru Sądowego.

Powiadomienie innych urzędów

Ponadto, jeśli oddział zatrudniał pracowników, to kierownik oddziału musi złożyć do urzędu skarbowego formularz NIP-8 w celu wyrejestrowania oddziału jako płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W formularzu NIP-8 należy podać datę wyrejestrowania ostatniego pracownika.


Podstawa prawna:

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.