Złożenie do Głównego Urzędu Statystycznego wniosku informującego o zawieszeniu spółki cywilnej

W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej do Głównego Urzędu Statystycznego należy złożyć wniosek o zmianę cech objętych wpisem.  Wniosek, na druku RG-OP, należy złożyć w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawieszenia prowadzenia spółki cywilnej. Pod wnioskiem powinny się znaleźć podpisy wszystkich wspólników spółki cywilnej.  Wniosek można dostarczyć osobiście, przesłać pocztą lub złożyć w formie elektronicznej przez Internet (o ile osoba ta dysponuje bezpiecznym podpisem elektronicznym). Złożenie wniosku nie wymaga wniesienia opłat.

Do wniosku RG-OP należy dołączyć informację o wspólnikach spółki cywilnej (na druku RG-SC).

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.