Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o zawieszeniu działalności gospodarczej (opodatkowanej w formie karty podatkowej)

Przedsiębiorca opodatkowany w formie karty podatkowej zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o zawieszeniu działalności gospodarczej (także spółki cywilnej). Powinien to zrobić w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmian, jakie zaszły w stosunku do stanu faktycznego podanego w złożonym wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (czyli w tym przypadku od dnia zawieszenia działalności gospodarczej).


UWAGA
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przedsiębiorca opodatkowany w formie karty podatkowej może  nie wpłacać należnego podatku w formie karty podatkowej po zgłoszeniu przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej.  Nie musi w tym celu zawieszać prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Natomiast ma obowiązek zawiadomić właściwy urząd skarbowy o tej przerwie najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia i w dniu poprzedzającym jej zakończenie (chyba, ze przerwa wynika z choroby – wtedy podatnik zawiadamia naczelnika właściwego urzędu skarbowego o przerwie wynikającej ze zwolnienia lekarskiego, w dniu rozpoczęcia działalności po tej przerwie). Przerwa musi trwać co najmniej 10 dni i za cały okres przerwy podatnik nie musi płacić podatku w formie karty podatkowej (w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień przerwy). Przepisy nie określają maksymalnego czasu trwania przerwy. Warto podkreślić, iż przedmiotowa przerwa nie wymaga zwolnienia zatrudnionych pracowników.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.